Prawidłowe żywienie pacjenta jest bardzo istotnym elementem procesu terapii. Sprzyja bowiem lepszej odpowiedzi chorego na leczenie, skraca czas jego hospitalizacji, rekonwalescencji, jak również zmniejsza ryzyko powikłań, a nawet śmierci.

Na co dzień zajmuje się modyfikowaniem jadłospisów uwzględniając indywidualne zapotrzebowanie chorego wynikające z jego stanu klinicznego, choroby podstawowej i/lub chorób towarzyszących, problemów żywieniowych oraz wyników badań kontrolnych. W razie konieczności sięgam po różne diety przemysłowe (DSP – doustna suplementacja pokarmowa), celem wzbogacenia jadłospisu, a zarazem uzupełnienia niedoborów składników odżywczych (witamin, mikroelementów) w organizmie. Poprzez wsparcie żywieniowe przygotowuję również chorych przed operacją, celem szybszej ich rekonwalescencji. Podczas wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad oraz dokonuje oceny stanu odżywienia pacjenta. Na każdym etapie współpracy kładę duży nacisk na edukację żywieniową zarówno pacjentów, jak i ich rodzin.

Aktualnie przyjmuję przede wszystkim pacjentów:

  1. onkologicznych,
  2. cierpiących na rożne schorzenia przewodu pokarmowego, m.in. żołądka, trzustki, jelita,
  3. po resekcjach całkowitych lub częściowych żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, trzustki, wątroby, woreczka żółciowego,
  4. niedożywionych, wyniszczonych z powodu choroby,
  5. przygotowywanych się do chemioterapii i/lub radioterapii,
  6. przygotowujących się do operacji,
  7. u których zaistniały powikłania podczas chemioterapii, radioterapii, operacji chirurgicznych (m. in. dysfagii, biegunek, zaparć, mdłości, wymiotów, niedożywienie),
  8. w okresie rekonwalescencji.
Mobirise

ONKOLOGIA

Wsparcie żywieniowe pacjentów na każdym etapie leczenia

Mobirise

CHOROBY JELIT, TRZUSTKI I WĄTROBY

Wsparcie żywieniowe pacjentów na każdym etapie leczenia

Mobirise

NIEDOŻYWIENIE I WYNISZCZENIE ORGANIZMU

Wsparcie żywieniowe pacjentów na każdym etapie leczenia

Kontakt:

anna@zywienie-kliniczne.pl
Anna Sapeta-Rączka
tel: 883-707-907